www.merudia.cz
 
Na hojení ran už nejste sami...
Merudia.cz - odborné kurzy pro vzdělávání zdravotníků v oblasti hojení ran...
Partnerský webový portál pro širokou veřejnost www.hojeniran.cz
Copyright © 2011 by Merudia.cz ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@merudia.cz
Zvolte si sami úroveň vzdělání
        v oblasti hojení ran.

> Studujte pohodlně z Vašeho domova !

1.stupe
ňabsolvent základního kurzu  
                    e-learning 35 stran, cena 400,-Kč

2.stupe
ňabsolvent následného kurzu
                   e-learning 40 stran + 7 hodin
                   praktický seminář, cena 600,-Kč

3.stupe
ňkonzultant v oboru hojení ran
                   e-learning 45 stran + 7 hodin
                   praktický seminář, cena 800,-Kč

4.stupe
ň :  specialista v oboru hojení ran
                   roční studium, cena 10 000,-Kč

5.stupe
ň : ekonomický management
                   e-learning 40 stran + 4 hodiny
                  seminář, cena 600,-Kč
Kredity:
Ocenění studia kredity pro zdravotní sestry
= podle platných zákonů, v současnosti jsou za e-learning 3 kredity a za pracovní den také
3 kredity.

Lékařům se jejich kredity za jednotlivé úrovn
ě sčítají a v okamžiku smysluplného využití v praxi, tedy po ukončení 4. stupně, jim budou přiděleny.
Každý vyšší stupeň lze absolvovat
po úsp
ěšném testu z nižší úrovně.
Výjimkou je 5. stupe
ň.
Aktuality
Užitečné odkazy
Interaktivní cd

"Hojení ran krok za krokem"
[Merudia][Úrovně výuky][Odborné pracoviště][Partneři][Kontakt]