www.merudia.cz
 
Na hojení ran už nejste sami...
Merudia.cz - odborné kurzy pro vzdělávání zdravotníků v oblasti hojení ran...
Partnerský webový portál pro širokou veřejnost www.hojeniran.cz
Copyright © 2011 by Merudia.cz ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@merudia.cz
Máte zájem o tento stupeň studia?

Jak postupovat?

Stáhn
ěte si tento registrační formulář a vyplněný zašlete na adresu:

info@merudia.cz


Zašleme Vám podrobné informace o dalším průběhu a zodpovíme Vaše případné dotazy.
1.stupeňabsolvent základního kurzu  
                  
Tento stupe
ň je určen zdravotnickým pracovníkům, kteří se s problematikou hojení ran nesetkávají příliš často.

Absolventi získají přehled o typech a fázích ran, budou schopni zhodnotit b
ěžné nejčastější rány na základě vědomostí a pomůcek, přiřadit standardizovaný doporučený typ ošetření.

Počet vyučovacích hodin: e-learning 35 stran. Na záv
ěr test z 50 otázek, který odešlete emailem.

Každý student získá studijní scripta také
v tišt
ěné podobě.

Nemusíte nikam za studiem jezdit!             Studujte pohodlně doma!          Vyplněný test nám zašlete elektronicky!
Cena tohoto kurzu je 400,-Kč
Aktuality
Užitečné odkazy
Interaktivní cd

"Hojení ran krok za krokem"
[Merudia][Úrovně výuky][Odborné pracoviště][Partneři][Kontakt]