www.merudia.cz
 
Na hojení ran už nejste sami...
Partnerský webový portál pro širokou veřejnost www.hojeniran.cz
Copyright © 2011 by Merudia.cz ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@merudia.cz
5.stupeňekonomický management


Tento stupe
ň je určen pro vedoucí pracovníky oddělení, klinik a zdravotnických zařízení a je věnován ekonomické stránce hojení ran.  Pouze v tomto stupni je na volbě studenta, zda získá zároveň vzdělání z předchozích úrovní. Předpokládá se, že minimálně složí zkoušku I. Stupně.                               

Počet vyučovacích hodin: e-learning 40 stran + 4 hodiny seminář v prostorách odborného výukového pracovišt
ě, na kterém vyplníte test s 30 otázkami.
Každý student získá studijní scripta také
v tišt
ěné podobě.
Máte zájem o tento stupeň studia?

Jak postupovat?

Stáhn
ěte si tento registrační formulář a vyplněný zašlete na adresu:

info@merudia.cz


Zašleme Vám podrobné informace o dalším průb
ěhu a zodpovíme Vaše případné dotazy.
Cena tohoto kurzu je 600,-Kč
Během studia nemusíte nikam jezdit! Studujte pohodlně doma!  Na závěr je pro Vás připravený praktický seminář.
Aktuality
Užitečné odkazy
Interaktivní cd

"Hojení ran krok za krokem"
[Merudia][Úrovně výuky][Odborné pracoviště][Partneři][Kontakt]