www.merudia.cz
 
Na hojení ran už nejste sami...
Partnerský webový portál pro širokou veřejnost www.hojeniran.cz
Copyright © 2011 by Merudia.cz ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@merudia.cz
Máte zájem o tento stupeň studia?

Jak postupovat?

Stáhn
ěte si tento registrační formulář a vyplněný zašlete na adresu:

info
@merudia.cz


Zašleme Vám podrobné informace o dalším průb
ěhu a zodpovíme Vaše případné dotazy.
Aktuality
4.stupeň :  specialista v oboru hojení ran

Tento stupe
ň předpokládá absolventa, který je kvalifikovaným odborníkem pro všechny obory. Má pak například možnost být hlavním konzultantem pro celé zdravotnické zařízení. 

Je shodný s certifikovaným kurzem, který probíhá v nemocnici Třinec Podlesí  - jedná se o Kurz komplexní péče o rány a kožní defekty s využitím metod vlhkého hojení.


Vstupní požadavky

Úsp
ěšný absolvent získá:

Cena tohoto kurzu je 8200,-Kč
Jako jediný není tento stupeň v e-learningovém režimu.                    Jedná se o roční studium.
Užitečné odkazy
Interaktivní cd

"Hojení ran krok za krokem"
[Merudia][Úrovně výuky][Odborné pracoviště][Partneři][Kontakt]
[Merudia][Úrovně výuky][Odborné pracoviště][Partneři][Kontakt]