www.merudia.cz
 
Na hojení ran už nejste sami...
Partnerský webový portál pro širokou veřejnost www.hojeniran.cz
Copyright © 2011 by Merudia.cz ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@merudia.cz
Projekt "Syndrom vyhoření a stres management"
Výsledkem sympozia konaného v rámci kongresu RANDE v červnu 2011 v Třinci,
byl zájem účastníků o prohloubení znalostí a to nejen teoretických, ale hlavn
ě praktických z problematiky syndromu vyhoření. Vzhledem k tomu, že toto téma se zdravotníků týká ve velkém procentu a dopad na zdraví může být závažný, není divu, že zájem o zvládnutí tohoto syndromu a management stresu, je velký. Tak jak jsme z pódia sympózia slíbili, budeme se této problematice na našem odborném portálu merudia podrobně věnovat.

Postupn
ě na stránkách merudia získáte možnost sami sebe na syndrom vyhoření otestovat a dále s výsledkem pracovat na odborných seminářích k tomuto tématu, které pro Vás připravujeme a v dalších krocích také e-learningem zaměřeným na stres management.

Prvním krokem na dlouhé cest
ě za zlepšením naší situace je zjištění osobního skóre, které je pak vodítkem v dalším jednání směrem k pozitivnímu cíli.
Výsledek zjišt
ěného skóre jednotlivých účastníků pak bude statisticky zhodnocen a zveřejněn na našich stránkách, samozřejmě bude anonymní.

Doufáme, že Vám budeme dobrými průvodci a zajistíme Vám informace a praktické návody, které Vám obohatí Váš nejen pracovní život. Předpokládáme, že v průb
ěhu projektu se budou vyskytovat časté dotazy, které samozřejmě zveřejníme i s odpovědmi tak, aby každý z účastníků byl plně spokojený.Pro všechny účastníky, kteří se zapojí do testu osobního skóre je připraven slevový kupón v hodnotě 500,- Kč na nákup zdravé obuvi Alegria.
Žádost o test na osobní skóre zašlete na:  info@merudia.cz
Do žádosti uveďte, prosím:

Jméno, ročník, m
ěsto a adresu, kam Vám
zašleme poukázku na slevu obuvi Alegria.
Údaje samozřejm
ě nebudou zveřejněny, slouží
pouze pro statistiku.
Test je interaktivní - vyplňujte jej jednoduše.
klikn
ěte do políčka vybrané odpovědi a šipkou
vyberte "x". Výsledné skóre je ve žlutém
políčku.

Výsledné skóre zašlete, prosím op
ět na :
info@merudia.cz